آخرین حملات

WS_FTP

در 30 سپتامبر 2023 مهاجمین با سو استفاده از آسیب‌پذیری های موجود در WS_FTP بر روی سرورهای ویندوزی توانستند دسترسی اولیه بگیرند. در این حمله قربانی از نسخه آسیب‌پذیر WS_FTP بر روی سرورهای خود استفاده می کرد، که منجر به کشف دو آسیب‌پذیری با  شناسه : CVE-2023-40044 و CVE-2023-42657 و CVSS: 10 شده است.

حداقل سه نوع از حملات چندمرحله‌ای مشاهده شده است، به‌نحوی‌که ابتدا با Exploit کردن آسیب‌پذیری شروع و سپس با استفاده از دستورات اجرا شده Payload از سرور خارجی مهاجم دانلود می‌شود. نکته قابل‌اشاره در این حمله استفاده از یک URL با IP ثابت بوده است. این اتفاق موج سوم حملات علیه یک محصول نرم‌افزار Progress را در سال 2023 نشان می‌دهد که سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مدیریت شده فناوری اطلاعات (IT MSP)، نرم‌افزار و فناوری، خدمات حقوقی، مهندسی و بخش‌های ساخت‌وساز، نفت و گاز طبیعی (ONG)، بهداشت و درمان و بخش‌های غیرانتفاعی تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. چندین زنجیره حمله وجود دارد که به دنبال بهره‌برداری از آسیب‌پذیری WS_FTP می‌باشد.

مرحله 1: استفاده از PowerShell رمزگذاری شده و Certutil برای ارسال Metasploit

آسیب‌پذیری WS_FTP یک دستور فراخوانی می‌کند که: ابتدا بررسی می‌کند که معماری سیستم 32 یا 64 بیتی است؛ این اطلاعات را از طریق اجرای  PowerShell از مسیر صحیح استفاده می‌کند. از رشته‌های مبهم استفاده می‌کند که برای اجرای اسکریپت، لاگ PowerShell را غیرفعال می‌کنند. سپس رشته‌ای که با استفاده از الگوریتم Base64 رمزگشایی و با استفاده از الگوریتم فشرده‌سازی Gzip فشرده شده است را رمزگشایی، استخراج و اجرا می‌کند و مقادیر رمزگشایی شده را به عنوان یک فرآیند جدید راه‌اندازی می‌کند. این کد از چندین تابع و با زبان C# نوشته شده است.

مرحله 2: Curl و کامپایل از طریق cl.exe

در این مرحله برای دانلود Payload از Curl که با cl.exe اجرا می‌شود، استفاده شده است.

مرحله 3:اضافه کردن کاربر به اکتیو دایرکتوری

 این مرحله حمله از بسیاری از فایل‌های اجرایی مختلف ویندوز در مسیر ProgramData سرور استفاده می‌کرد. در این قسمت از هیچ اسکریپتی استفاده نمی‌کند و برخی از دستوراتی که در زیر آورده شده‌اند با نام‌های کوتاه مثل یک حرف و اغلب یک عدد، مانند n1.exe، n2.exe، s.exe و غیره فراخوانی می‌شوند.

باینری xmpp.exe توسط SimpleHelp که یک شرکت تولید نرم‌افزار مدیریت از راه دور تولید است، Sign شده است. باینری xmpp.exe هر بار قبل از اجرای دستور بعدی اجرا می‌شود. احتمالاً بهره‌بردار از xmpp.exe به‌عنوان یک ابزار دسترسی از راه دور استفاده می‌کند.

مهاجم تلاش می کند تا کاربری با نام temp و رمز عبور p@ssw0rd123 در اکتیو دایرکتوری اضافه و آن را به گروه Administratior اضافه کند که در صورت موفقیت، افزایش سطح دسترسی را فراهم خواهد کرد. این مورد پس چندین تلاش برای اضافه‌کردن یک کاربر با سطح دسترسی Administrator ناموفق بوده و به نظر می‌رسد که ایجاد معمولی کاربر موفقیت‌آمیز بوده است.

راه هایی برای کاهش این خطر پذیری

  1. بروز نگه‌داشتن سرورهای WS_FTP
  2. کانفیگ درست AAA در اکتیو دایرکتوری
  3. نظارت بر ترافیک شبکه

روش های تشخیص این حمله

در صورت استفاده از راهکار گسترده شناسایی و پاسخ نخجیرپان (XDR)، تحلیل فعالیت های مرتبط و هشدارهای زیر مشاهده می گردد:

  • نظارت بر پروسس‌های مشکوک اجرا شده
  • مشاهده ترافیک غیرعادی شبکه
  • نظارت بر فریم‌ورک‌های امنیتی مانند Metasploit

این تهدید از تکنیک های زیر که در جدول مایتر اتک موجود می باشد استفاده نموده است.

شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد کلیه IOA و IOC های مرتبط با تشخیص این حمله را به سامانه های خود افزوده است.

Defense Evasion Credential Access Discovery Collection Command And Control Exfiltration
Access Token Manipulation Account Manipulation Account Discovery Audio Capture Commonly Used Port Automated Exfiltration
Binary Padding Bash History Application Window Discovery Automated Collection Communication Through Removable Media Data Compressed
BITS Jobs Brute Force Browser Bookmark Discovery Clipboard Data Connection Proxy Data Encrypted
Bypass User Account Control Credential Dumping Domain Trust Discovery Data from Information Repositories Custom Command and Control Protocol Data Transfer Size Limits
Clear Command History Credentials from Web Browsers File and Directory Discovery Data from Local System Custom Cryptographic Protocol Exfiltration Over Alternative Protocol
CMSTP Credentials in Files Network Service Scanning Data from Network Shared Drive Data Encoding Exfiltration Over Command and Control Channel
Code Signing Credentials in Registry Network Share Discovery Data from Removable Media Data Obfuscation Exfiltration Over Other Network Medium
Compile After Delivery Exploitation for Credential Access Network Sniffing Data Staged Domain Fronting Exfiltration Over Physical Medium
Compiled HTML File Forced Authentication Password Policy Discovery Email Collection Domain Generation Algorithms Scheduled Transfer
Component Firmware Hooking Peripheral Device Discovery Input Capture Fallback Channels
Component Object Model Hijacking Input Capture Permission Groups Discovery Man in the Browser Multi-hop Proxy
Connection Proxy Input Prompt Process Discovery Screen Capture Multi-Stage Channels
Control Panel Items Kerberoasting Query Registry Video Capture Multiband Communication
DCShadow Keychain Remote System Discovery Multilayer Encryption
Deobfuscate/Decode Files or Information LLMNR/NBT-NS Poisoning and Relay Security Software Discovery Port Knocking
Disabling Security Tools Network Sniffing Software Discovery Remote Access Tools
DLL Search Order Hijacking Password Filter DLL System Information Discovery Remote File Copy
DLL Side-Loading Private Keys System Network Configuration Discovery Standard Application Layer Protocol
Execution Guardrails Securityd Memory System Network Connections Discovery Standard Cryptographic Protocol
Exploitation for Defense Evasion Steal Web Session Cookie System Owner/User Discovery Standard Non-Application Layer Protocol
Extra Window Memory Injection Two-Factor Authentication Interception System Service Discovery Uncommonly Used Port
File and Directory Permissions Modification System Time Discovery Web Service
File Deletion Virtualization/Sandbox Evasion
File System Logical Offsets
Gatekeeper Bypass
Group Policy Modification
Hidden Files and Directories
Hidden Users
Hidden Window
HISTCONTROL
Image File Execution Options Injection
Indicator Blocking
Indicator Removal from Tools
Indicator Removal on Host
Indirect Command Execution
Install Root Certificate
InstallUtil
Launchctl
LC_MAIN Hijacking
Masquerading
Modify Registry
Mshta
Network Share Connection Removal
NTFS File Attributes
Obfuscated Files or Information
Parent PID Spoofing
Plist Modification
Port Knocking
Process Doppelgänging
Process Hollowing
Process Injection
Redundant Access
Regsvcs/Regasm
Regsvr32
Rootkit
Rundll32
Scripting
Signed Binary Proxy Execution
Signed Script Proxy Execution
SIP and Trust Provider Hijacking
Software Packing
Space after Filename
Template Injection
Timestomp
Trusted Developer Utilities
Valid Accounts
Virtualization/Sandbox Evasion
Web Service
XSL Script Processing

از آشنایی با شما خوشحالیم 👋

برای باخبر شدن از آخرین خبرهای دنیای امنیت، لطفا در خبرنامه سیندادسک عضو شوید.