خدمات عمومی

با ما شکار نمی‌شوید

شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد (سیندادسک) در راستای ارتقا امنیت سایبری و افزایش آگاهی عمومی در نظر دارد بخشی از سرویس‌های خود را بدون هزینه در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.
اولین سرویس در دسترس عموم، سامانه فیشینگ سیندادسک هست.

” رایگان است یک نفس با دوست                               گر به دنیا و آخرت بخری … “

«سعدی»