خدمات عمومی سیندادسک

شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد در راستای ارتقا امنیت سایبری و افزایش آگاهی عمومی در نظر دارد بخشی از سرویس‌های خود را بدون هزینه در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.
اولین سرویس در دسترس عموم، سامانه فیشینگ سیندادسک هست.

” رایگان است یک نفس با دوست                               گر به دنیا و آخرت بخری … “

«سعدی»

بدون ما شکار می شوید