” تا مگر مرغ همایونی شکار ما شود                         پیش هر مرغی که باشد دانه می ریزیم ما “
«صائب تبریزی»

شکار فیشینگ

این سامانه دامنه‌های مشکوک به فیشینگ سازمان‌های بزرگ را به صورت مداوم و رایگان به روز رسانی می‌کند و در اختیار شما قرار می‌دهد.
(اطلاعات نمایش داده شده مربوط به سه ماه اخیر می‌باشد)

در صورتی که سازمان یا شرکتی را می‌خواهید از لحاظ دامنه‌های مشکوک فیشینگ بررسی نمایید، با ما تماس بگیرید.