” ای وای بر اسیری، کز یاد رفته باشد                   در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد ”

«حزین لاهیجی»

آخرین باج افزارها

این سامانه آخرین باج افزارهای استفاده شده در حملات را برای افزایش اگاهی به روز رسانی می‌کند.

(اطلاعات نمایش داده شده مربوط به یک هفته اخیر می‌باشد)