محصولات سیندادسک

با ما شکار نمی‌شوید

محصولات سیندادسک

بدون ما شکار می شوید

توقف نفوذ در نقاط پایانی

نقاط پایانی (Endpoints) یکی از آسیب پذیرترین بخش‌های امنیتی سازمان شما هستند. مهاجمان با دانستن این نکته و بسیاری از تکنیک‌های نفوذ به کلاینت‌های فیزیکی و مجازی، اقدام به دسترسی به آنها و سپس به اجزای دیگر شبکه می‌کنند.
تکنیک‌هایی مانند حمله‌های فیشینگ، دسترسی به فرآیندهای اجرا شده، دسترسی به پروتکل‌های مختلف سیستم‌عامل و غیره از حقه‌هایی هستند که آنها به‌کار می‌برند و شما بدون راهکاری جامع برای محافظت از نقاط پایانی خود، آنها را به سختی تشخیص خواهید داد.

درباره هوپان (EDR) بیشتر بدانید