محصولات سیندادسک

بدون ما شکار می شوید

محصولات سیندادسک

بدون ما شکار می شوید

توقف نفوذ در نقاط پایانی

نقاط پایانی ( Endpoints ) یکی از آسیب پذیرترین بخش‌های امنیتی سازمان شما هستند. مهاجمان با دانستن این نکته و بسیاری از تکنیک‌های نفوذ به کلاینت‌های فیزیکی و مجازی، اقدام به دسترسی به آنها و سپس به اجزای دیگر شبکه می‌کنند.
تکنیک‌هایی مانند حمله‌های فیشینگ، دسترسی به فرآیندهای اجرا شده، دسترسی به پروتکل‌های مختلف سیستم‌عامل و غیره از حقه‌هایی هستند که آنها به‌کار می‌برند و شما بدون راهکاری جامع برای محافظت از نقاط پایانی خود، آنها را به سختی تشخیص خواهید داد.

درباره هوپان (XDR) بیشتر بدانید