خدمات

شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد (سیندادسک)، خدمات پاسخگویی به رخداد، ارزیابی فنی، آموزش و مشاوره را ارائه می‌کند که به شما کمک می‌کند تا برای دفاع در برابر تهدیدات پیشرفته، پاسخ به حملات گسترده، و بهبود شیوه‌ها و کنترل‌های امنیت سایبری خود آماده شوید.

ما جلوی نفوذ را می‌گیریم

برای تهدیدات پیشرفته آماده شوید

ما به شما کمک می‌کنیم تا برای دفاع از سازمان خود در برابر تهدیدهای پیچیده آماده شوید.

به حملات گسترده پاسخ دهید

ما به شما کمک می‌کنیم تا به حملات با سرعت و دقت پاسخ دهید.

وضعیت امنیت سایبری خود را تقویت کنید

با توصیه‌های عملی ارائه شده توسط ما می‌توانید اقدامات و کنترل های امنیتی خود را تقویت کنید.

حفاظت از سطوح مختلف سازمان شما

با خدمات سیندادسک، خطرهای ناشی از انواع تهدیدهایی که شما را آسیب پذیر می‌کنند را کاهش دهید.

خدمات پدافندی

خدمات پدافندی سیندادسک شما را در مقابل تهدیدهای پیشرفته سایبری مقاوم می‌سازد.

امنیت مدیریت شده

با خدمات مدیریت‌شده (Managed) سیندادسک بدون نیاز به ایجاد مشکلات و موانع متعدد مانند هزینه‌های زیاد، استخدام نیروهای متخصص انسانی و صرف زمان بیش از حد خود را با استانداردهای امنیتی پیشرفته مجهز سازید.

خدمات آفندی

با خدمات آفندی سیندادسک دفاع امنیتی سازمان خود را در لایه ‌های مختلف آزمایش کنید.

خدمات مدیریت شده

خدمات سیندادسک، خدمات مدیریت شده را برای شناسایی و پاسخ به پیشرفته‌ترین تهدیدها را ارائه می‌دهد.

پیاده سازی سامانه جامع سیندادسک

با عملیاتی کردن خدمات و محصولات سیندادسک در سازمان خود نگران تهیه ابزارهای امنیتی دیگر نباشید.

ارائه خدمات

خدمات مکمل سیندادسک شما را از امکانات گوناگون امنیتی و پیشرفته‌ترین فناوری‌های دنیای سایبری بهره‌مند می‌کند.

خدمات پاسخ‌دهی به رخدادهای امنیتی (Incident Response)

  • سرعت و کارایی: تخصص چندین ساله متخصصین شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد (سیندادسک) به همراه روش‌ها و فناوری‌های پیشرفته این شرکت، شما را قادر می‌سازند تهدیدها را سریعتر منهدم کنید.
  • ردیابی هوشمند تهدید: رفتار مهاجمین کنونی سازمان را با جزئیات دقیق تجزیه و تحلیل می‌کند تا تیم پاسخ‌دهی به رخداد آن‌ها را سریعتر شناسایی نماید.
  • فرآیندهای هماهنگ‌سازی شده: به نیازهای عملیاتی شما توجه می‌کند تا مناسب‌ترین فرآیند پاسخ‌دهی و پیشگیری را در سازمان مستقر کند.
  • استفاده از ابزارها و فناوری‌های نسل نوین: با فناوری‌های استفاده شده در خدمات Incident Response شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد (سیندادسک)، تهدیدهای تمامی سطوح و زیرساخت‌های شبکه و نقاط پایانی شما کشف شده و به سرعت نابود می‌شوند.

ارزیابی تسخیرشدگی

ارزیابی تسخیرشدگی سیندادسک به طور خاص برای شناسایی فعالیت مهاجمان فعلی و گذشته در محیط شما طراحی شده است. تیم سیندادسک در تشخیص نفوذ و فعالیت‌های تهدیدهای سایبری تجارب چند ساله‌ای را از سازمان‌های مختلف به همراه دارد. ارزیابی تسخیرشدگی پاسخ یکی از مهم‌ترین سوال‌های امنیتی شما را می‌دهد.

” آیا تا به حال به سازمان من نفوذ شده است؟ “

نظارت بر امنیت شبکه

ترافیک شبکه شما و داده‌هایی که در آن رد و بدل می‌شود می‌تواند حاوی تهدیدهای امنیتی متعددی باشد.

سامانه نظارت جامع امنیتی هولاد (NDR) ترافیک شبکه شما را با جزئیات بسیار دقیق رصد و تجزیه و تحلیل می‌کند و مانع از انجام اقدامات مخرب توسط تهدیدها می‌شود.