خدمات ارزیابی تسخیرشدگی (Compromise Assessment)

 این خدمات بدین جهت طراحی شده است که شما را قادر سازد فعالیت‌های مخرب مهاجمان سایبری را در سازمان تشخیص دهید. ارزیابی تسخیر شدگی از تجربیات غنی تیم امنیتی شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد استفاده می‌کند تا موارد نفوذ که به وسیله‌ی مهاجمان حرفه‌ای انجام شده است، به صورت کامل آشکار شوند.

خدمات پدآفندی ارزیابی تسخیرشدگی

امکانات اصلی

این خدمات از سامانه‌های هوش تهدید و شکار تهدید استفاده می‌کند تا با ادغام این دو راهکار، یک سامانه جامع و کامل را به شما ارائه دهد. سامانه ارزیابی تسخیر شدگی که برای محیط IT طراحی شده است، به شما قدرت می‌بخشد به یکی از مهم‌ترین سوالات امنیتی خود پاسخ دهید:

” آیا تا به حال به سازمان من نفوذ شده است؟ “

هدف تمامی این گزارش‌های ارائه شده به شما در این خدمات این است که بیشترین بهره و نتیجه را از خدمات ارزیابی تسخیرشدگی شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد دریافت نمایید.