طراحی هوش تهدید سازمانی

شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد ردپای تهدیدها را در سازمان شما به صورت دقیق و جزئی شناسایی کرده و اطلاعات مورد نیاز مربوط به مهاجم را تهیه می‌کند تا تیم امنیتی (SOC) از آن برای تحلیل جزئیات حمله استفاده نماید.

جزئیات دقیق

شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد ردپای تهدیدها را در سازمان شما به صورت دقیق و جزئی شناسایی کرده و اطلاعات مورد نیاز مربوط به مهاجم را تهیه می‌کند تا تیم امنیتی (SOC) از آن برای تحلیل جزئیات حمله استفاده نماید. در قدم بعد، تیم امنیتی اقدامات لازم برای از بین بردن تهدید و جلوگیری از وقوع دوباره آن را با استفاده از هوش تهدید انجام می‌دهد. رفتارشناسی مهاجمین و گروه‌های نفوذگر سایبری، به متخصصین امنیتی سینداد امکان این را می‌دهد از دامنه تهدیدهای پیرامون سازمان‌ها مطلع شده و به آن‌ها اجازه نفوذ به سازمان را ندهند.

منابع مورد اتکاء تهدید

هوش تهدید صرفا به مواردی مانند نشانگرهای تهدید یا داده‌های خام امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه اطلاعاتی را به سازمان‌ها می‌دهد که بر اساس آن می‌توانند استراتژی‌های امنیتی قدرتمندی را برای خود تدوین کرده و نسبت به تهدیدهای نوظهور و چالش برانگیر هشیاری لازم را پیدا نمایند. در هوش تهدید، تجزیه و تحلیل‌‌های تخصصی که بر روی داده‌های غنی سازی شده امنیتی صورت می‌گیرد، اطلاعات مورد نیاز مربوط به مهاجم مانند هویت، نحوه دسترسی به زیرساخت‌ها، ردپای جا مانده در شبکه و داده‌های نشت شده را به تیم امنیتی انتقال می‌دهد.

برخی از قابلیت‎‌های هوش تهدید شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد

این قابلیت‌ها، گوشه‌ای از تمامی امکاناتی است که سیندادسک در اختیار شما قرار می‌دهد.

طراحی هوش تهدید شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد برای سازمان شما، چشم‌انداز امنیتی گسترده‌ و نوینی را برای شما و محیط IT سازمان‌تان به ارمغان می‌آورد و به شما قدرت مدیریت کردن تهدیدهای محیط اطرافتان را می‌دهد.