نخجیرپان MDR شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد

با نخجیرپان، عملیات SOC خود را مدیریت کنید

” گو به سنانم بدوز یا به خدنگم بزن                                گر به شکار آمده‌ست دولت نخجیر او “

«سعدی »

نخجیرپان در فارسی کهن به معنای نگهبان شکارگاه است

مزایا

سامانه جامع یکپارچه شکار تهدید چه برتری‌هایی را به سازمان شما می‌دهد؟

مقابله با تهدیدهای سایبری

مهاجمان سایبری که به دنبال اطلاعات و منابع با ارزش دیگر سازمان شما هستند از پیچیده‌ترین تکنیک‌های حمله استفاده می‌کنند.

مدیریت و پاسخ‌دهی ۲۴ ساعته هفت روز هفته

مشاهده بیشتر

ترکیب پیچیده‌ترین الگوریتم‌های امن سازی و رمز نگاری

مشاهده بیشتر

مدیریت و پاسخ‌دهی ۲۴ ساعته هفت روز هفته

تهدیدهای سایبری در هر ساعت از شبانه‌روز به سازمان‌ها با هدف سرقت اطلاعات، جلوگیری از فعالیت، مختل کردن سیستم‌ها و تجهیزات و دیگر اقدامات مخرب حمله می‌کنند.

آنچه یک سازمان برای جلوگیری از این تهدیدها باید انجام دهد این است که در هر لحظه از وضعیت امنیتی خود با خبر باشد.

ترکیب پیچیده‌ترین الگوریتم‌های امن سازی و رمز نگاری

معماری این سامانه به نحوی طراحی و پیاده‌سازی شده که داده‌های امنیتی سازمان شما در یک بستر امن و غیرقابل نفوذ توسط سیندادسک دریافت و تجزیه و تحلیل شوند.

ادغام برجسته‌ترین راهکارها

تهدیدهای سایبری در هر ساعت از شبانه‌روز به سازمان‌ها با هدف سرقت اطلاعات، جلوگیری از فعالیت، مختل کردن سیستم‌ها و تجهیزات و دیگر اقدامات مخرب حمله می‌کنند.

آنچه یک سازمان برای جلوگیری از این تهدیدها باید انجام دهد این است که در هر لحظه از وضعیت امنیتی خود با خبر باشد.

امکانات اصلی

توانایی‌های نخجیرپان MDR شما را به سامانه جامع و یکپارچه مجهز می‌کند که عملیات امنیتی شما را مدیریت کرده و شکاف‌های امنیتی مخفی سازمان را آشکار می‌کند.
برخی از توانایی‌های اصلی این سامانه عبارتند از: