هوپان XDR مدیریت شده (Managed XDR)

با خدمات مدیریت‌شده سیندادسک (MXDR) بدون نیاز به ایجاد مشکلات و موانع متعدد مانند هزینه‌های زیاد، استخدام نیروهای متخصص انسانی و صرف زمان بیش از حد خود را با استانداردهای امنیتی پیشرفته مجهز سازید.

مزیت های اصلی

هزینه مناسب

ترکیب امکانات تشخیص و پاسخ‌دهی

افزایش دانش تهدید

ارتقای سطح امنیتی

افزایش مهارت تیم امنیتی

اجزای هوپان مدیریت‌شده

با هوپان XDR منابع و مهارت‌های سازمان خود را افزایش داده و هزینه‌ها را به حداقل برسانید

نماینده هوپان

عامل نرم افزاری مانیتور کننده اطلاعات جهت برقراری ارتباطات راه دور

هوش تهدید

اطلاعات و منابع تهدیدهای سایبری مختلف در یک فرمت بسیار کم حجم

شکار تهدید

بررسی لایه های مختلف با رویکرد proactive مناسب برای بدترین تهدیدها

یکپارچه سازی امکانات برجسته

هوپان XDR مدیریت شده از امکانات تجزیه و تحلیل عمیق، هوش تهدید، شکار تهدید و رفتارشناسی پیشرفته (UEBA) استفاده می‌کند تا فعالیت نقاط پایانی مانند کلاینت‌ها و سرورها را به دقت زیر نظر بگیرد.

ادغام راهکار گسترده تشخیص و پاسخ نقاط پایانی با خدمات مدیریت‌شده برای اولین بار

هوپان XDR مدیریت شده، یکی از خدمات شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد است که به صورت ۲۴ ساعته و هر روز هفته، به تشخیص و پاسخ به تهدیدهای پیشرفته در نقاط پایانی می‌پردازد.
متخصصین شکار تهدید، پاسخ‌ به رخداد و مرکز عملیات ما، با تمرکز بر برقراری ارتباط موثر با تیم امنیتی سازمان شما به گسترش چشم‌انداز امنیتی سازمان کمک می‌کنند.