هوپان مدیریت شده (Managed EDR)

با خدمات مدیریت‌شده سیندادسک (MEDR) بدون نیاز به ایجاد مشکلات و موانع متعدد مانند هزینه‌های زیاد، استخدام نیروهای متخصص انسانی و صرف زمان بیش از حد خود را با استانداردهای امنیتی پیشرفته مجهز سازید.

مزیت های اصلی

هزینه مناسب

ترکیب امکانات تشخیص و پاسخ‌دهی

افزایش دانش تهدید

ارتقای سطح امنیتی

افزایش مهارت تیم امنیتی

اجزای هوپان مدیریت‌شده (MEDR)

با هوپان (EDR)، منابع و مهارت‌های سازمان خود را افزایش داده و هزینه‌ها را به حداقل برسانید.

نخجیرپان (XDR)

نماینده هوپان

عامل نرم افزاری مانیتور کننده اطلاعات جهت برقراری ارتباطات راه دور

نخجیرپان (XDR)

هوش تهدید

اطلاعات و منابع تهدیدهای سایبری مختلف در یک فرمت بسیار کم حجم

نخجیرپان (XDR)

شکار تهدید

بررسی لایه های مختلف با رویکرد proactive مناسب برای بدترین تهدیدها

یکپارچه سازی امکانات برجسته

هوپان مدیریت شده (MEDR)، از امکانات تجزیه و تحلیل عمیق، هوش تهدید، شکار تهدید و رفتارشناسی پیشرفته (UEBA) استفاده می‌کند تا فعالیت نقاط پایانی مانند کلاینت‌ها و سرورها را به دقت زیر نظر بگیرد.

ادغام راهکار گسترده تشخیص و پاسخ نقاط پایانی با خدمات مدیریت‌شده برای اولین بار

هوپان مدیریت شده (MEDR)، یکی از خدمات شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد (سیندادسک) است که به صورت ۲۴ ساعته و هر روز هفته، به تشخیص و پاسخ به تهدیدهای پیشرفته در نقاط پایانی می‌پردازد.
متخصصین شکار تهدید، پاسخ‌ به رخداد و مرکز عملیات ما، با تمرکز بر برقراری ارتباط موثر با تیم امنیتی سازمان شما به گسترش چشم‌انداز امنیتی سازمان کمک می‌کنند.