همکاری با سیندادسک

ما در سیندادسک اعتقاد داریم که ساختار امنیتی فعلی، نیازهای امروزه جامعه بشری را تامین نمی‌کند و ما برآنیم تا رویکردی کارآمد و به روز در حوزه امنیت ایجاد کنیم.
نقطه آغازین این رسالت مهم با همکاران ما در سیندادسک شروع می‌شود.
اگر فردی مسئولیت پذیر، متعهد و به دنبال یادگیری هستید ما در سیندادسک از شما استقبال خواهیم کرد.

فرصت ‌های شغلی

کارشناس SOC Tier 1

 کارشناس Frontend

کارشناس SOC Tier 2

کارشناس DevOps