خدمات بهبود SIEM

با تنظیم صحیح SIEM مرکز عملیات امنیت خود، خطاهای ناشی از هشدارهای غلط را کاهش دهید.

SIEM یا سیستم مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی، لاگ‌ها و داده‌های امنیتی سرتاسر سازمان را جمع‌آوری و با ایجاد هشدار، به شما این اجازه را می‌دهد که از رخدادهای امنیتی سطوح مختلف با خبر شوید.

در صورتی که SIEM سازمان شما از معماری صحیح و استانداردی برخوردار نباشد، ممکن است شما را در حجم انبوهی از داده‌ها، لاگ‌ها و رخدادها غرق کند و مانع از تشخیص درست رخدادهای امنیتی و بالطبع، تهدیدها و حمله‌های امنیتی شود.

سطح امنیتی خود را بهبود ببخشید

کاهش هشدارهای تکراری و نامربوط

اولویت بندی رخدادها

ایجاد قواعد پیشرفته برای خلع سلاح کردن مهاجمان

طراحی موارد کاربری اختصاصی برای رفع نقاط کور

شناسایی راه‌های نفوذ مهاجمان

ایجاد رخداد برای برنامه‌ها و سیستم‌های افزوده شده جدید

داده‌ها و لاگ‌های غنی شده باعث می‌شوند اطلاعاتی که متخصصین شما از SIEM سازمان دریافت می‌کنند زمان‌بندی شده، دقیق و بخش‌بندی شده باشد. مهندسی امن ارتباط سینداد با اجرای تنظیمات دوره‌ای به شما کمک می‌کند هشدارهای کاذب را رفع کرده و قواعد یکپارچه‌سازی شده‌ای را در SIEM خود اجرا نمایید.