خدمات تست نفوذ
(Penetratin Testing)

در خدمات تست نفوذ (Penetration Testing) شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد، متخصصین ما حمله‌های دنیای سایبری امروز را در بخش‌های مختلف محیط IT سازمان شما پیاده‌سازی می‌کنند تا توانایی نیروهای انسانی، فرآیندها و فناوری‌های امنیتی شما را سنجش کنند و آسیب‌پذیری‌های مرتبط با هر بخش را به صورت فوری به شما اطلاع دهند.

چالش ها

آنچه ما را به هدف خود نزدیک می‌کند، درک نقاط ضعف شخصیتی خود است. حال همین مورد را می‌توان برای سازمان‌ها تعمیم داد. در خدمات تست نفوذ اجازه نمی‌دهیم نقاط ضعف امنیتی برای شما ایجاد دردسر کند.

درک تاکتیک‌های پیشرفته

برای محافظت از محیط خود باید بدانید که کدام مهاجمان بیشتر احتمال دارد سازمان شما را هدف قرار دهند تا بتوانید از تاکتیک های پیشرفته آنها برای آزمایش بهتر دفاع خود تقلید کنید.

بهره‌برداری از آسیب پذیری‌ها

تشخیص وجود آسیب‌پذیری کافی نیست، باید از آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده بهره‌برداری کرده و بررسی کنید برای یک مهاجم معمولی تا چه حد امکان نفوذ به لایه‌های مختلف شبکه وجود دارد.

شناسایی آسیب پذیری‌ها

شناسایی آسیب‌پذیری‌های سازمان شما به چیزی بیش از اجرای اسکن محیط شما نیاز دارد.

مزایای تست نفوذ

راه‌های نفوذ را آشکار می‌کند

در مقابل تهدیدهای پیشرفته امروزی، به شما این امکان را می‌دهد که آسیب‌پذیری‌ها را از بین برده و از وقوع دوباره آن‌ها جلوگیری کنید.

شکاف‌های امنیتی شما را مشخص می‌سازد

تست نفوذ این قابلیت را به شما می‌دهد که نقاط کور و کمتر شناخته شده محیط امنیتی خود را ردیابی کنید.

میزان تاثیر ابزارهای امنیتی شما را می‌سنجد

تست نفوذ به شما کمک می‌کند میزان اثرگذاری راهکارهای امنیتی خود را به درستی ارزیابی کنید و ابزارهایی که به شما کمکی نمی‌کنند را حذف کنید.

به شما در بودجه‌‌بندی امنیتی کمک می‌کند

بدون اینکه سرمایه خود را برای تامین تجهیزات امنیتی بیهوده خرج کنید، چشم‌انداز امنیتی خود را ارتقاء دهید و از ابزارهای کارآمد و اصلی استفاده خواهید کرد.