خدمات مدیریت شده

بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های گسترده بر روی تجهیزات و ابزارهای مختلف امنیتی، رخدادهای امنیتی سرتاسر سازمان خود را مدیریت کنید.

اساسا پیاده‌سازی راهکارها، عملیات و فناوری‌هایی که بتوانند به طور کامل بخش‌های مختلف سایبری یک سازمان را ایمن کنند، کاری پیچیده، زمان‌بر و بسیار پر هزینه است. نیاز به مواردی همچون تجهیزات متعدد،‌ نیروهای انسانی متخصص، انتقال دانش فنی‌، فناوری مناسب و سایر موارد به پیچیدگی کار اضافه می‌کند.

 خدمات مدیریت شده شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد شما را از برترین راهکارها و فناوری‌های امنیتی و همچنین، تخصص بالای نیروی انسانی بهره‌مند می‌سازد، بدون اینکه لازم باشد امکانات بسیاری در سازمان شما فراهم شود.

و بسیاری دیگر که شما با انتخاب مهندسی امن ارتباط سینداد به دست می‌آورید.

هوپان مدیریت‌شده (MEDR)

با سامانه جامع و مدیریت شده‌ی تشخیص و پاسخ‌ در نقاط پایانی، لازم نیست به منابع امنیتی بسیار و تخصص بالا در شکار تهدیدهای پیشرفته امروزی دسترسی داشته باشید. هدف هوپان EDR این است که با کمترین هزینه، شما را به بهترین نتیجه برساند.