آخرین حملات

APT29

APT29 sindadsec

APT29 یک گروه هکری است که آژانس های اطلاعاتی و شرکت های مختلف امنیت سایبری آن را مرتبط با سازمان های اطلاعاتی دولت روسیه می دانند.

Cozy Dukes ،Cozy Bear و Dukes نام های مستعار مختلفی هستند که به این گروه نسبت داده اند. بیشتر فعالیت های این گروه در سال 2023 مربوط به انجام حملات مختلف علیه کشور اوکراین بوده بخصوص در نیمه اول سال 2023 با شروع ضدحمله کیف سرعت انجام حملات افزایش یافته و با جمع آوری اطلاعات از سرویس های اطلاعاتی و دفاعی اوکراین  و با دادن این اطلاعات به سرویس های اطلاعاتی روسیه (SVR) نقش موثری را در جنگ ایفا کردند. همچنین با نفوذ به سفارتخانه های خارجی در اوکراین سعی بر پیدا کردن پشتیبان ها و روابط این کشور با بقیه کشورها را داشتند. با اینکه جنگ روسیه و اوکراین اولویت اول حملات این گروه است اما همچنان فعالیت های خود را در نقاط مختلف جهان قطع نکرده و مشغول انجام حملات مختلف بخصوص فیشینگ در سازمان ها و سفارتخانه های اروپایی می باشد، همچنین این گروه در آسیا  بر روی دولت های ترکیه و هند و سایر مناطقی که اهمیت استراتژیک و حیاتی برای مسکو دارند متمرکز شده است.

با وجود افزایش سرعت و هدف این گروه در یک سال اخیر برای پنهان سازی بدافزار و فرار از تشخیص توسط آنتی ویروس، ابزارها و روش های خود را برای اجرا و تحویل آن به قربانی توسعه داده است. از سال 2021 این گروه از تکنیک HTML Smuggling برای تحویل بدافزارهای خود استفاده می کند. در این تکنیک یک کد جاوا اسکریپت در فایل HTML مخفی می شود، این تکنیک به اسم ROOTSAW یا EnvyScout نیز شناخته می شود. پس از باز کردن فایل HTML توسط قربانی یک فایل میانبر ویندوز (LNK) یا یک فایل قانونی ارائه میشود که پس از باز شدن توسط قربانی DLL همراه با این فایل ها اجرا می شود که منجر به ایجاد  Backdoor مانند Beacon یا  BRC4 (Brute Ratel C4) در سیستم می شود. APT29 وقت زیادی را برای نحوه تحویل بدافزار های خود صرف کرده است و در حملات اخیر خود از روش های متفاوتی مانند JavaScript Obfuscator، میزبانی کلیدهای رمزگشایی سمت سرور و غیره استفاده کرده است.

در مارس 2023 یک کمپین فیشینگ از APT29 کشور ترکیه را مورد هدف قرار داد. در این کمپین گروه APT29 خود را جانشین معاون وزیر امور خارجه ترکیه معرفی می کردند و یک ایمیل حاوی لینک فیشینگ با محتوای مربوط به زمین لرزه فوریه 2023 که جنوب ترکیه را لرزاند را تحویل دولت ترکیه می دادند. در این کمپین از یک لینک فیشینگ تولید شده توسط یک سرویس کوتاه کننده URL https://tinyurl[.]com/mrxcjsbs برای هدایت قربانی به ROOTSAW که بر روی C2 سرور APT29 قرار داشت استفاده می کردند، برای اولین بار در این کمپین مشاهده شد که APT29 از سرویس کوتاه کننده لینک استفاده می کند.

در مارس 2023 تنها دو هفته پس از حمله فیشینگ ترکیه این بار یک کمپینی علیه دیپلمات های اروپایی توسط APT29 شکل گرفت. یک ایمیل حاوی پیوست PDF بود که قربانیان را به پذیرایی نوشیدنی پس از رویدادی درباره “آینده روابط اقتصاد بین المللی” از سفارت اسپانیا دعوت می کرد. این PDF حاوی یک لینک بود که منجر به استقرار ROOTSAW و در نهایت باعث پیاده سازی MUSKYBEAT می شد. همچنین در این کمپین با مشاهده ی رفتار ROOTSAW مشخص شد که از روش های جدیدی برای دور زدن آنتی ویروس استفاده می کند.

همچنین در ماه مه 2023 قبل از حمله متقابل اوکراین، APT29 طی یک فیشینگ گسترده نمایندگی های دیپلماتیک در کیف از جمله نمایندگان شرکای مسکو را هدف قرار داد. در این کمپین یک آگهی تغییر کاربری برای فروش BMW در کیف پخش شد که قربانیان را به سرور C2 این گروه منتقل می کرد.

راه هایی برای کاهش این خطر پذیری

  1. عدم کلیک بر روی لینک های موجود در ایمیل های ناشناس
  2. نطارت بر نرم افزارهای نصب شده
  3. نظارت بر ریدایرکت شدن به صفحات آلوده

روش های تشخیص این حمله

با استفاده از آنتی ویروس ، اجزای تهدید این حمله به عنوان بدافزار شناخته می شوند.

با استفاده از هوپان (EDR) هشدارهای زیر فعالیت های مرتبط با این تحلیل رو نشان می دهند:

  • مشاهده بر پروسس های در حال اجرا
  • مشاهده بر نرم افزارهای نصب شده
  • نظارت بر DLL های اجرا شده

این تهدید از تکنیک های زیر که در جدول مایتر اتک موجود می باشد استفاده نموده است.

شرکت مهندسی امن ارتباط سینداد کلیه IOA و IOC های مرتبط با تشخیص این حمله را به سامانه های خود افزوده است.

Initial Access Execution Persistence Privilege Escalation Defense Evasion Discovery Command And Control Exfiltration
Drive-by Compromise AppleScript .bash_profile and .bashrc Access Token Manipulation Access Token Manipulation Account Discovery Standard Application Layer Protocol Automated Exfiltration
Exploit Public-Facing Application User Execution Accessibility Features Accessibility Features Binary Padding Application Window Discovery Communication Through Removable Media Data Compressed
External Remote Services Command-Line Interface Account Manipulation AppCert DLLs BITS Jobs Browser Bookmark Discovery Connection Proxy Data Encrypted
Hardware Additions Compiled HTML File AppCert DLLs AppInit DLLs Bypass User Account Control Domain Trust Discovery Encrypted Channel Data Transfer Size Limits
Replication Through Removable Media Component Object Model and Distributed COM AppInit DLLs Application Shimming Clear Command History File and Directory Discovery Custom Cryptographic Protocol Exfiltration Over Alternative Protocol
Spearphishing Attachment Command and Scripting Interpreter Application Shimming Bypass User Account Control CMSTP Network Service Scanning Data Encoding Exfiltration Over Command and Control Channel
Spearphishing Link Dynamic Data Exchange Authentication Package DLL Search Order Hijacking Code Signing Network Share Discovery Data Obfuscation Exfiltration Over Other Network Medium
Spearphishing via Service Execution through API BITS Jobs Dylib Hijacking Compile After Delivery Network Sniffing Domain Fronting Exfiltration Over Physical Medium
Supply Chain Compromise Execution through Module Load Bootkit Elevated Execution with Prompt Compiled HTML File Password Policy Discovery Domain Generation Algorithms Scheduled Transfer
Trusted Relationship Exploitation for Client Execution Browser Extensions Emond Component Firmware Peripheral Device Discovery Fallback Channels
Valid Accounts Graphical User Interface Change Default File Association Exploitation for Privilege Escalation Component Object Model Hijacking Permission Groups Discovery Multi-hop Proxy
InstallUtil Component Firmware Extra Window Memory Injection Connection Proxy Process Discovery Multi-Stage Channels
Launchctl Component Object Model Hijacking File System Permissions Weakness Control Panel Items Query Registry Multiband Communication
Local Job Scheduling Create Account Hooking DCShadow Remote System Discovery Multilayer Encryption
LSASS Driver DLL Search Order Hijacking Image File Execution Options Injection Deobfuscate/Decode Files or Information Security Software Discovery Standard Non-Application Layer Protocol
Mshta Dylib Hijacking Launch Daemon Disabling Security Tools Software Discovery Remote Access Tools
PowerShell Emond New Service DLL Search Order Hijacking System Information Discovery Remote File Copy
Regsvcs/Regasm External Remote Services Parent PID Spoofing DLL Side-Loading System Network Configuration Discovery Ingress Tool Transfer
Regsvr32 File System Permissions Weakness Path Interception Execution Guardrails System Network Connections Discovery Standard Cryptographic Protocol
Rundll32 Hidden Files and Directories Plist Modification Exploitation for Defense Evasion System Owner/User Discovery Non-Standard Port
Scheduled Task Hooking Port Monitors Extra Window Memory Injection System Service Discovery DNS
Scripting Hypervisor PowerShell Profile File and Directory Permissions Modification System Time Discovery Web Service
Service Execution Image File Execution Options Injection Process Injection File Deletion Virtualization/Sandbox Evasion
Signed Binary Proxy Execution Kernel Modules and Extensions Scheduled Task File System Logical Offsets
Signed Script Proxy Execution Launch Agent Service Registry Permissions Weakness Gatekeeper Bypass
Source Launch Daemon Setuid and Setgid Group Policy Modification
Space after Filename Launchctl SID-History Injection Hidden Files and Directories
Third-party Software LC_LOAD_DYLIB Addition Startup Items Hidden Users
Trap Local Job Scheduling Sudo Hidden Window
Trusted Developer Utilities Login Item Sudo Caching HISTCONTROL
User Execution Logon Scripts Valid Accounts Image File Execution Options Injection
Windows Management Instrumentation LSASS Driver Web Shell Indicator Removal
Windows Remote Management Modify Existing Service Indicator Removal from Tools
XSL Script Processing Netsh Helper DLL Indicator Removal on Host
New Service Indirect Command Execution
Office Application Startup Install Root Certificate
Path Interception InstallUtil
Plist Modification Launchctl
Port Knocking LC_MAIN Hijacking
Port Monitors Masquerading
PowerShell Profile Modify Registry
Rc.common Mshta
Re-opened Applications Network Share Connection Removal
Redundant Access NTFS File Attributes
Registry Run Keys / Startup Folder Obfuscated Files or Information
Scheduled Task Parent PID Spoofing
Screensaver Plist Modification
Security Support Provider Port Knocking
Server Software Component Process Doppelgänging
Service Registry Permissions Weakness Process Hollowing
Setuid and Setgid Process Injection
Shortcut Modification Redundant Access
SIP and Trust Provider Hijacking Regsvcs/Regasm
Startup Items Regsvr32
System Firmware Reflective code Loading
Systemd Service Rundll32
Time Providers Scripting
Trap Signed Binary Proxy Execution
Valid Accounts Signed Script Proxy Execution
Web Shell SIP and Trust Provider Hijacking
Windows Management Instrumentation Event Subscription Software Packing
Winlogon Helper DLL Space after Filename
Template Injection
Timestomp
Trusted Developer Utilities
Valid Accounts
Virtualization/Sandbox Evasion
Web Service
XSL Script Processing

از آشنایی با شما خوشحالیم 👋

برای باخبر شدن از آخرین خبرهای دنیای امنیت، لطفا در خبرنامه سیندادسک عضو شوید.